top of page

רואים רחוק

זהו סיפור אל איתן, נכדו של ראש שבט בנימין, שנותר יחיד ממשפחתו לאחר מלחמת אחים נוראה שהשמידה כמעט את כל בני שבטו. זהו גם סיפורה של עטרה שהולכת בדרכי אביה, אביחי הכהן, המטיף לבנות ישראל להינשא דווקא לבני בנימין המוחרמים כדי לקומם את השבט מהריסותיו. עם הקמת ביתם המשותף, פועלים איתן ועטרה ללא לאות כדי לכנס את שארית פליטת שבט בנימין ולכונן את מוסדותיו, אחרי עשר שנים שבהן היו בני השבט פזורים בין שאר השבטים.

 

ברואים רחוק הקורא לא רק לומד להכיר תקופה מרתקת בתנ"ך אלא ממש מהלך בין גיבוריה ומתוודע אל אורחות חייהם ואל מחשבותיהם הכמוסות. זוהי תקופת ראשית היאחזותם של בני ישראל בארץ. יהושוע שהכניסם אל ארץ ישראל ועמד בראש מלחמות הכיבוש, מת, והם נותרים אבודים ללא מנהיג ומידרדרים למצב שבו איש הישר בעיניו יעשה.

 

במקביל לתיאור חבלי לידתה של אומה חדשה בארצה מיטיבה אורנה בורדמן לתאר את חייהם של איתן ועטרה דרך עבודת האדמה ועמל היומיום, ללא הנסים שליוו את העם ארבעים שנה במדבר, ואת תחילת התבססותם של החיים הרוחניים כפי שהם כתובים בתורה ושל ט"ו באב כחג האחדות והאהבה, הראשון לחגים שקבעו חכמי ישראל.

 

רואים רחוק הוא רומן היסטורי סוחף נוסף מפי עטה של אורנה בורדמן. קדמו לו בודדה במערכה, שעסק בנערה יהודייה בעת העתיקה ביוון; היינו כחולמים, ששפך אור על תקופת השיבה מגלות בבל; ומלכה בעל כורחה, שהכניס את קוראיו לארמונו של אחשוורוש ולסיפורה ש המלכה אסתר.

bottom of page